TUUkraina

TUUkraina
wystawa, magazyn TUU, tuumagazyn.pl

Galeria Baszta, Zbąszyń (9 – 30.04.2022)
choreografia i taniec: Alisa Makarenko, Aleksiej Torgunakow
muzyka: Gabriel Kaczmarek
fotografia: Jerzy Sadowski
wideo: Marcin Ratajczyk
kurator: Przemysław Jędrowski

TUUkraina to szereg działań artystycznych i specjalny numer magazynu TUU, które powstały w obliczu wojny Rosji przeciwko wszystkiemu, co ukraińskie. Są one zapisem reakcji, emocji a nawet próbą katharsis twórców z Ukrainy, Polski i Rosji.

Poprzez taniec, muzykę, fotografię, grafikę komputerową czy film próbujemy dotrzeć do tego, co sami Ukraińcy uważają za najcenniejsze. Co noszą pod powiekami. Dlatego uczymy się Ukrainy: jej geografii, historii, języka. Poznajemy ludzi i miejsca, które kochają. Chcemy usłyszeć nazwę „Ukraina”
rozumianą po ukraińsku jako „swoja ziemia” a nie z rosyjskiego tłumaczoną na „kraj na uboczu” czy „pogranicze”. Zrozumieć, dlaczego ta etymologiczna różnica, utrwalona pisaną od XVII wieku po rosyjsku historią, urosła w odmowę narodowej odrębności i stała się okrutną wojną.

W Galerii Baszta zobaczymy performance Alisy Makarenko i Aleksieja Torgunakowa. To zawodowi tancerze baletowi, Ukrainka i Rosjanin, którzy spotkali się tuż po inwazji, aby spojrzeć sobie w oczy i zapytać siebie nawzajem, co dzieje się w Ukrainie. Tę rozmowę usłyszymy i zobaczymy w filmowym
zapisie Marcina Ratajczyka. Ich kolejny, taneczny dialog do muzyki Gabriela Kaczmarka odbędzie się na żywo, w przestrzeni galerii. Współistnienie zapętlonej rozmowy i tańca tworzą kompletną formę i alfabet tego spotkania.

Alisę i Alexa zobaczymy również na fotograficznych portretach, autorstwa Jerzego Sadowskiego. Dwa monochromatyczne, wielkoformatowe zdjęcia przedstawiają nieostre postaci. Widzimy ich kontur, czujemy emocjonalną obecność, ale nie możemy rozpoznać twarzy. Są obok siebie, lecz każde z nich jest zamknięte we własnej, nieprzekraczalnej przestrzeni.

Początkiem wszystkich działań artystycznych obecnych na wystawie w Zbąszyniu jest numer specjalny magazynu TUU poświęcony Ukrainie. Pismo zmieniło swój tytuł na TUUkraina, a swą przestrzeń oddało
Ukraińcom i opisaniu tego, do czego wracają, myśląc o szczęśliwych dniach – opowiedzeniu świata, który tracimy wraz z całym jego pięknem. Tym samym magazyn, w formie papierowej i internetowej, stał się zalążkiem banku opowieści o tym, co definiuje indywidualną, zapisywaną przez całe życie, ukraińską tożsamość.

TUUkraina

виставка, журнал ТУУ, tuumagazyn.pl

Галерея Baszta, Zbąszyń (9 – 30/04/2022)

хореографія і танець: Аліса Макаренко, Олексій Торгунаков

музика: Габріель Качмарек

фото: Єжи Садовський

відео: Марцін Ратайчик

куратор: Пшемислав Єдровський

TUUkraina — цикл мистецьких заходів та спецвипуск журналу TUU, що виник в умовах війни Росії проти всього українського. Вони є записом реакцій, емоцій і навіть спроби катарсису митців з України, Польщі та Росії.

Через танець, музику, фотографію, комп’ютерну графіку чи кіно ми намагаємося досягти того, що самі українці вважають найціннішим. Що вони носять під повіками. Тому ми вивчаємо Україну: її географію, історію та мову. Ми знайомимося з людьми та місцями, які вони люблять. Ми хочемо почути назву «Україна», що розуміється українською як «ваша земля», а не перекладається з російської на «країна на узбіччі» чи «окрайна». Зрозуміти, чому ця етимологічна відмінність, увічнена історією, написаною російською з 17 століття російською, переросла в заперечення національної самосвідомості й перетворилася на жорстоку війну.

У Galeria Baszta ми побачимо перформанс Аліси Макаренко та Олексія Торгунакова. Це професійні артисти балету, українка і росіянин, які зустрілися відразу після вторгнення, щоб подивитись один одному в очі та запитати «Що відбувається в Україні?». Цю розмову ми почуємо і побачимо у фільмі Марціна Ратайчика. Їхній танцювальний діалог на музику Габріеля Качмарека відбудеться наживо, у просторі галереї. Співіснування зацикленої розмови й танцю, створюють завершену форму та абетку цієї зустрічі.

Також ми побачимо Алісу та Олексія на фотопортретах Єжи Садовського. Ми бачимо їхні постаті, відчуваємо їх емоційну присутність, але не можемо впізнати їхні обличчя. Вони поруч, але кожен із них замкнутий у своєму, непрохідному просторі.

Початком усієї мистецької діяльності присутній на виставі в Збошині, є спеціальний випуск журналу TUU, присвячений Україні. Журнал змінив назву на TUUkraina, дав свій простір українцям і описав те, до чого вони повертаються, думаючи про щасливі дні, розповідаючи о світові, який ми втрачаємо з усією красою. Таким чином, журнал у паперовій та інтернет-формі став зерном банку історій про те, що визначає особистість, зафіксовану протягом усього життя, українську ідентичність. Організатор усіх заходів – Фонд ТУУ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *