MISJA ZBĄSZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY


Świadomi bogactwa kulturowego regionu w którym żyjemy i pracujemy pragniemy umożliwiać korzystanie z dóbr kultury
i sztuki. Chcemy wspomagać twórcze działania oraz je inicjować. Zrobić wszystko aby każdy z uczestników kultury mógł wznosić się na wyższe poziomy rozwoju duchowego, otwierając swoją wrażliwość na nowe jakości, na drugiego człowieka i na piękno które jest wokół nas i w nas.

Zadania

  • Organizowanie i popularyzowanie kultury, sztuki i czytelnictwa.
  • Świadczenie usług w zakresie imprez kulturalnych.
  • Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych.
  • Wspomaganie ruchu amatorskiego.
  • Dawanie możliwości uczestnictwa we wszelkich przejawach działań kulturalnych i artystycznych, w tym również spotkania ze sztuka nowoczesną.

Wizja

Dążymy do tego, aby nasza instytucja była stabilną podporą życia społecznego, aby jako placówka nowoczesna potrafiła wzmocnić dotychczasowe obszary funkcjonowania, dynamicznie dostosowując się do zmian kulturowych. Chcemy być
w opinii mieszkańców gminy niezastąpionym elementem ich uczestnictwa w kulturze. Chcemy, aby Ci którzy uczestniczą
w projektach Zbąszyńskiego Centrum Kultury byli przygotowywani do odbioru kultury i kreatywnego, świadomego życia
w społeczeństwie.